Over next-builders

Nextbuilders

Onze missie is uitnodigende gebouwen te realiseren die een plezier zijn om in te wonen, werken, leren of spelen. Daarbij willen we meewerken aan een oplossing van het klimaatprobleem. We ontwerpen gebouwen die demontabel en energiezuinig zijn, zich aan kunnen passen aan de gebruiker en hierbij gebruiken we zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen. Op deze manier dragen we bij aan de transitie naar een duurzame en circulaire wereld. Door grondstoffenuitputting en klimaatverandering krijgen duurzaam bouwen en circulair functioneren veel aandacht, maar deze transitie is een krakende kar die in de modder voort kruipt. Het immer bijgroeiende bouwmateriaal hout komt als geroepen om deze kar vlot te trekken.

De huidige economie is nog vaak gebaseerd op het uitbuiten van niet-hernieuwbare grondstoffen. We verkrijgen, benutten en danken materialen af op een lineaire manier, wat schadelijke gevolgen heeft voor zowel ons klimaat als het milieu. Zeker gezien de groei van onze steden, die met slechts 3% procent van de totale oppervlakte van de aarde verantwoordelijk zijn voor 75% van het wereldwijde energie- en materiaalgebruik, zullen we af moeten van de lineaire denkwijzen en naar een circulaire economie toe moeten. Dat levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op. Maar, dan moeten we wel efficiënter gebruik maken van de beschikbare grondstoffen en materialen.

Uit onze ervaring weten we dat de kosten niet ophouden bij de bouwplaats. Als ontwerpers zijn we alert op zaken als energieprestaties, duurzaamheid en algemeen onderhoud; alle zaken die van invloed zijn op de totale kosten gedurende de levensduur.

We denken in mogelijkheden. We geloven dat alle projecten, groot en klein, luxe of zeer bescheiden, uitzonderlijk kunnen zijn. We gaan graag mee in grote dromen en wandelen met onze klanten op een inventief, ambitieus en realistisch pad.