Bijdragen aan een Groenere Toekomst

Onze missie is uitnodigende gebouwen te realiseren die een plezier zijn om in te wonen, werken, leren of spelen. Daarbij willen we meewerken aan een oplossing van het klimaatprobleem. We ontwerpen gebouwen die demontabel en energiezuinig zijn, zich aan kunnen passen aan de gebruiker en hierbij gebruiken we zoveel mogelijk natuurlijke en duurzame materialen. Op deze manier dragen we bij aan de transitie naar een duurzame en circulaire wereld. Door grondstoffenuitputting en klimaatverandering krijgen duurzaam bouwen en circulair functioneren veel aandacht, maar deze transitie is een krakende kar die in de modder voort kruipt. Het immer bijgroeiende bouwmateriaal hout komt als geroepen om deze kar vlot te trekken.

De noodzaak van een circulaire economie

Onze huidige economie draait volop op het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen. We danken materialen af op een eenzijdige manier, wat schadelijke gevolgen heeft voor zowel ons klimaat als het milieu. De groei van onze steden zijn met slechts 3% procent van de totale oppervlakte van de aarde verantwoordelijk voor 75% van het wereldwijde energie- en materiaalgebruik. Dit is onhoudbaar en daarom zullen naar een circulaire economie toe moeten. Deze transitie gaat langzaam. Het immer aangroeiende bouwmateriaal “hout” komt als geroepen om deze veranderingen inhoud te geven. Dat levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op. Een belangrijke stap in de goede richting.